ຊອບແວຣ໌ປັບປຸງບ້ານ&ງານອະດີເລດ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
190,000.00KIP text_tax 190,000.00KIP

ຂາຍຕູ້ປາminiມີໂມງດີຈີຕ້ອນບອກເວລາບອກວັນທີມີບ່ອນໃສ່ບິກແລະອຸປະກອນອື່ນໆມີກ໋ອກ(ອົກຊີ)ໃຫ້ປາເໜາະສຳລັບຕັ້ງເທ.....

55,000.00KIP text_tax 55,000.00KIP

ມຸ້ງແບບທັນສະໄຫມໃຜກໍນິຍົມໃຊ້ໃຊ້ສະດວກສະບາຍມີຊິບຮູດເຂົ້າອອກ .....

450,000.00KIP text_tax 450,000.00KIP

ເຄື່ອງຄັ້ນນຳ້ໝາກໄມ້ແລະເຮັດນ້ຳເຕົາຮູ້ໄດ້.ດ້ວຍການໃຊ້ກຽວຄັ້ນໝຸນ 80ຮອບຕໍ່ນາທີ ປ້ອງກັນການທຳລາຍເອັນໄຊແລະສາ.....

115,000.00KIP text_tax 115,000.00KIP

ໄມ້ຕີແບັດຄຸນນະພາບດີທົນທານລາຄາສະບາຍກະເປົ໋າ .....