ຈຸດຮັອດຂອງມືຖື

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
120,000.00KIP text_tax 120,000.00KIP

ຂາຍ Nokia 3310ລາຄາໂຮງງານລຸ້ນໃຫຍ່ເຄື່ອງລະ 120.000ກີບ ເທົ່ານັ້ນມີບ່ອນໃສ່ແມັມ ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ໃສ່ໄດ້ 2 ຊິ.....