ເຄື່ອງມືຄົວກິນ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
250,000.00KIP text_tax 250,000.00KIP

ຂາຍປິນໂຕໄຟ້ຟ້າອະເນກປະສົງ ມີ3ຊັ້ນ.ໃຊ້ຫູງເຂົ້າ.ຕົ້ມແກງແລະອົບໄດ້ .....

225,000.00KIP text_tax 225,000.00KIP

ໝໍ້ສຸກີ້ແລະດາດOTTOຖ່າຍຈາກສິນຄ້າແທ້ໃຊ້ເຮັດສຸກີ້ແລະດາດໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນສາມາດປັບຄວາມຮ້ອນໄດ້3ລະດັບຕາມຕ້ອງກ.....

350,000.00KIP text_tax 350,000.00KIP

ເອົາໃຈຄົນທີ່ມັກກີນຊີ້ນດາດ+ຈຸ່ມ.ທາງຮ້ານມີເຄື່ອງຊອຍຊີ້ນແລະຫນາກໄມ້ສາລະພັດມານຳສະເຫນີທ່ານບໍ່ຕອ້ງຊື້ຊີ້ນສະ.....

450,000.00KIP text_tax 450,000.00KIP

ເຄື່ອງຄັ້ນນຳ້ໝາກໄມ້ແລະເຮັດນ້ຳເຕົາຮູ້ໄດ້.ດ້ວຍການໃຊ້ກຽວຄັ້ນໝຸນ 80ຮອບຕໍ່ນາທີ ປ້ອງກັນການທຳລາຍເອັນໄຊແລະສາ.....

450,000.00KIP text_tax 450,000.00KIP

ເຄື່ອງຄັ້ນນຳ້ໝາກໄມ້ແລະເຮັດນ້ຳເຕົາຮູ້ໄດ້.ດ້ວຍການໃຊ້ກຽວຄັ້ນໝຸນ 80ຮອບຕໍ່ນາທີ ປ້ອງກັນການທຳລາຍເອັນໄຊແລະສາ.....

120,000.00KIP text_tax 120,000.00KIP

ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບແບບຕຸກມີທໍ່ປັ່ນແລ້ວອັດຝາພົກພາໄດ້ສະດວກ .....

1,000,000.00KIP text_tax 1,000,000.00KIP

ຂາຍເຄື່ອງອົບຂ້າເຊື້ອໂລກຖ້ວຍ,ບ່ວງ,ຈານ,ຈອກ,ເຕົ້ານົມເດັກນ້ອຍ ປ້ອງກັນເຄື່ອງໃຊ້ຈາກຫນູແລະແມງສາບທີ່ເປັນພາຫະ.....

350,000.00KIP text_tax 350,000.00KIP

ເຕົາປະຢັດທັນສະໄໝ Eco Energy: 90% ຄອບຄົວຄົນລາວໃຊ້ເຕົາຖ່ານ,ເຕົາຄຽງສາມຂາ...ເຊິ່ງເຕົາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ.....