ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
60,000.00KIP

ກະແຈປ້ອງກັນຂະໂມຍການໃຊ້ເມື່ອມີການສຳຜັດກຸນແຈຈະມີສຽງດັງບີບໆ 3ຄັ້ງເບົາໆແຕ່ຫລັງ5ວິນາທີຖ້າຍັງໄຂສຽງຈະດັງແຮງ.....

90,000.00KIP

ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວເຄື່ອງຊ໋ອດໄຟຟ້າປະກອບດ້ວຍໄຟສາຍ ເຄື່ອງຊ໊ອດໄຟຟ້າ + ໄຟສາຍ ກຳລັງໄຟ 500 V ໃຊ້ປ້ອງກັນໂຕໃນເ.....