ເຄື່ອງໄຟຟ້າ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
590,000.00KIP text_tax 590,000.00KIP

Vitesse Stainless ຂະໜາດບັນຈຸ 1 ລິດ ທົນທານໃນການໃຊ້ງານ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ນໍ້າຟົດໄວພຽງ 45 ວິນາທີ ປະຫຍັດພະລັງງ.....

225,000.00KIP text_tax 225,000.00KIP

ໝໍ້ສຸກີ້ແລະດາດOTTOຖ່າຍຈາກສິນຄ້າແທ້ໃຊ້ເຮັດສຸກີ້ແລະດາດໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນສາມາດປັບຄວາມຮ້ອນໄດ້3ລະດັບຕາມຕ້ອງກ.....