ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
45,000.00KIP

B.B POWDER ເປັນແປ້ງຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ເປັນແປ້ງກັນນໍ້າກັນເຫື່ອ,ໃນກັບໜື່ງມີແປ້ງສອງຊັ້ນ,ຊັ້ນທີ່1ເປັນບີບີ,ຊ.....

2,500,000.00KIP

ຂາຍເຄື່ອງຕີແປ້ງແລະເຄື່ອງມືເຮັດເຄັກ ເຄື່ອງຕີແປ້ງເຮັດຂະຫນົມປັງແລະເຄັກ 25ລິດ .....