ອາຫານເສີມ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
12,000.00KIP

Bake Cheese Brulee ກອບນອກ ນຸ້ມໃນ ຫອມຊີສສສຸດໆ ເລີຍ .....

99,000.00KIP

ລົດຄວາມອ້ວນ ເສີມຄວາມງາມ ຫຸ່ນບໍ່ດີຫຸ່ນບໍ່ງາມ ອ້ວນຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈໃນຕົວເອງ Detox Kuma. ສັບພະຄຸນຊ່ວຍລົດນຳ້.....

550,000.00KIP

ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກິດຈະກຳຂອງທານ double maxx pemu.....

160,000.00KIP

ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມລົດນໍ້າຫນັກສຳລັບທ່ານຍິງ LA MIRA ພຽງແຕ່2ກ່ອງເທົ່ານັ້ນ ສາມາດລົດນຳ້ໜັກລົງໄດ້ 5-6ກິໂລ.....

16,000.00KIP

ເຄື່ອງດື່ມ ຊິມິນດິ້ງ ເປັນແຄລຊ້ຽມທີ່ໄດ້ຈາກພືດ ຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມແຄລຊ້ຽມ ເພີ່ມມວນກະດູກ ແລະ ເສີມສ້າງກະດູກໃ.....

180,000.00KIP

VIERA COLLAGEN ເວຍຣາຄໍລາເຈນບຳລຸງຜີວໃຫ້ນຽນໃສ ແລະ ບຳລຸງເລິກເຖິງຂ້າງໃນຮ່າງກາຍ ຕ້ອງນີ້ເລີຍ ເວຍຣາຄໍລາເຈນ .....

150,000.00KIP

ວິຕະມິນບຳລຸງສຸຂະພາບ ທີນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດອອສເຕເລຍສຳລັບແມ່ລູກອອນທີຕ້ອງການເພີ່ມນໍ້ານົມໃຫ້ຫລາຍແລະຕ້ອງການໃ.....

150,000.00KIP

ວິຕາມິນເພີ່ມນໍ້າໜັກສຳລັບໃຜທີຍາກໃຫ້ນໍ້າຫນັກເພີມຂື້ນເປັນວິຕາມິນທີຊ່ວຍໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບຮັບປະກັນສິນຄ້າປອດໄພ.....

5,000.00KIP

ສົ້ມຫມູ ແຊບບໍ່ເນັ້ນແປ້ງນົວ ບໍ່ເນັ້ນໃບຕອງຊີ້ນໃຫມ່ຮັບປະກັນຄວາມແຊບລາຄາບໍ່ແພງ ຈຳຫນາຍ ຫໍ່ລະ 5000ກີບ ຫລື ໂ.....