ອາຫານເສີມ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
12,000.00KIP text_tax 12,000.00KIP

Bake Cheese Brulee ກອບນອກ ນຸ້ມໃນ ຫອມຊີສສສຸດໆ ເລີຍ .....

99,000.00KIP text_tax 99,000.00KIP

ລົດຄວາມອ້ວນ ເສີມຄວາມງາມ ຫຸ່ນບໍ່ດີຫຸ່ນບໍ່ງາມ ອ້ວນຂາດຄວາມໝັ່ນໃຈໃນຕົວເອງ Detox Kuma. ສັບພະຄຸນຊ່ວຍລົດນຳ້.....

550,000.00KIP text_tax 550,000.00KIP

ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກິດຈະກຳຂອງທານ double maxx pemu.....

160,000.00KIP text_tax 160,000.00KIP

ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມລົດນໍ້າຫນັກສຳລັບທ່ານຍິງ LA MIRA ພຽງແຕ່2ກ່ອງເທົ່ານັ້ນ ສາມາດລົດນຳ້ໜັກລົງໄດ້ 5-6ກິໂລ.....

16,000.00KIP text_tax 16,000.00KIP

ເຄື່ອງດື່ມ ຊິມິນດິ້ງ ເປັນແຄລຊ້ຽມທີ່ໄດ້ຈາກພືດ ຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມແຄລຊ້ຽມ ເພີ່ມມວນກະດູກ ແລະ ເສີມສ້າງກະດູກໃ.....

180,000.00KIP text_tax 180,000.00KIP

VIERA COLLAGEN ເວຍຣາຄໍລາເຈນບຳລຸງຜີວໃຫ້ນຽນໃສ ແລະ ບຳລຸງເລິກເຖິງຂ້າງໃນຮ່າງກາຍ ຕ້ອງນີ້ເລີຍ ເວຍຣາຄໍລາເຈນ .....

150,000.00KIP text_tax 150,000.00KIP

ວິຕະມິນບຳລຸງສຸຂະພາບ ທີນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດອອສເຕເລຍສຳລັບແມ່ລູກອອນທີຕ້ອງການເພີ່ມນໍ້ານົມໃຫ້ຫລາຍແລະຕ້ອງການໃ.....

150,000.00KIP text_tax 150,000.00KIP

ວິຕາມິນເພີ່ມນໍ້າໜັກສຳລັບໃຜທີຍາກໃຫ້ນໍ້າຫນັກເພີມຂື້ນເປັນວິຕາມິນທີຊ່ວຍໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບຮັບປະກັນສິນຄ້າປອດໄພ.....

5,000.00KIP text_tax 5,000.00KIP

ສົ້ມຫມູ ແຊບບໍ່ເນັ້ນແປ້ງນົວ ບໍ່ເນັ້ນໃບຕອງຊີ້ນໃຫມ່ຮັບປະກັນຄວາມແຊບລາຄາບໍ່ແພງ ຈຳຫນາຍ ຫໍ່ລະ 5000ກີບ ຫລື ໂ.....