ອາຫານ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
12,000.00KIP text_tax 12,000.00KIP

Bake Cheese Brulee ກອບນອກ ນຸ້ມໃນ ຫອມຊີສສສຸດໆ ເລີຍ .....

550,000.00KIP text_tax 550,000.00KIP

ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫມັ້ນໃຈ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກິດຈະກຳຂອງທານ double maxx pemu.....

16,000.00KIP text_tax 16,000.00KIP

ເຄື່ອງດື່ມ ຊິມິນດິ້ງ ເປັນແຄລຊ້ຽມທີ່ໄດ້ຈາກພືດ ຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມແຄລຊ້ຽມ ເພີ່ມມວນກະດູກ ແລະ ເສີມສ້າງກະດູກໃ.....

180,000.00KIP text_tax 180,000.00KIP

VIERA COLLAGEN ເວຍຣາຄໍລາເຈນບຳລຸງຜີວໃຫ້ນຽນໃສ ແລະ ບຳລຸງເລິກເຖິງຂ້າງໃນຮ່າງກາຍ ຕ້ອງນີ້ເລີຍ ເວຍຣາຄໍລາເຈນ .....

100,000.00KIP text_tax 100,000.00KIP

ຂາຍນໍ້າສະປາຍລົດຊາດດີດື່ມແລ້ວຮັບຮອງເລີຍວ່າຈະຕິດໃຈແຊບທຸກລົດຊາດດື່ມໄດ້ຕາມຄວາມເຫມາະສົມເຮັດວຽກມາເມື່ອຍສະປ.....

65,000.00KIP text_tax 65,000.00KIP

ຊາຊະຫລຽວອາຫານເສີມລົດນ້ຳໜັກຊະຫລຽວ ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນ ຈະຕຸ້ຍຊຳໃດກະລົງໄດ້ຫມົດປັນຫາເລື່ອງນໍ້າຫນັກເພາະເຮາມີ.....

15,000.00KIP text_tax 15,000.00KIP

ຢາສູບ ມາໂບໂຣ .....

150,000.00KIP text_tax 150,000.00KIP

ວິຕາມິນເພີ່ມນໍ້າໜັກສຳລັບໃຜທີຍາກໃຫ້ນໍ້າຫນັກເພີມຂື້ນເປັນວິຕາມິນທີຊ່ວຍໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບຮັບປະກັນສິນຄ້າປອດໄພ.....

5,000.00KIP text_tax 5,000.00KIP

ສົ້ມຫມູ ແຊບບໍ່ເນັ້ນແປ້ງນົວ ບໍ່ເນັ້ນໃບຕອງຊີ້ນໃຫມ່ຮັບປະກັນຄວາມແຊບລາຄາບໍ່ແພງ ຈຳຫນາຍ ຫໍ່ລະ 5000ກີບ ຫລື ໂ.....