ຜະລິດຕະພັນກາເຟ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
40,000.00KIP text_tax 40,000.00KIP

ກາເຟ ໂລແອນຄຣາວ ສູດລົດປະລິມານນໍ້າຕານ 30% Coffee royal crown reduced sugar ກາເຟປຸງສໍາເຫຼັດຮູບຊະນິດຜົງ .....

40,000.00KIP text_tax 40,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ຝຣັ່ງ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 40,000 kip 500g  ລາຄາ 90,000 kip 1kg&nb.....

55,000.00KIP text_tax 55,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ຢີປຸ່ນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 55,000 kip 500g  ລາຄາ 120,000 kip 1kg.....

35,000.00KIP text_tax 35,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ອີຕາລ່ຽນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 35,000 kip 500g  ລາຄາ 80,000 kip 1kg.....

30,000.00KIP text_tax 30,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ອີນໂດຈີນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 30,000 kip 500g  ລາຄາ 70,000 kip 1kg.....

40,000.00KIP text_tax 40,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ເກົາຫຼີ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 40,000 kip 500g  ລາຄາ 90,000 kip 1kg &.....

30,000.00KIP text_tax 30,000.00KIP

ວີເຊຍ ຄໍລາເຈັນ ຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0002 ລາຄາ: 30,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື.....

35,000.00KIP text_tax 35,000.00KIP

ວີເຊຍ ແບັກຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0006 ລາຄາ: 35,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື່ມກາເ.....

30,000.00KIP text_tax 30,000.00KIP

ວີເຊຍ ໄຟເບີ້ ຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0001 ລາຄາ: 30,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື່ມ.....