ອຸປະກອນສະໜອງໄຟ / Power Supplies

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
280,000.00KIP

ຂາຍໄຟສາຍ LED ພາວເວີແບ້ງສາກໂທລະສັບໄດ້ພ້ອມ ປະໂຫຍດແຈ້ງແຮງກວ່າໄຟສາຍທຳມະດາ50%.ແຍງໄດ້ໄກເຖີງ100ແມັດ .....

270,000.00KIP

ພາວເວີແບັງຄຸນນະພາບສູງສຳລັບສາກອຸປະກອນໂທສະສັບສາກໄຟສອງເຄື່ອງພ້ອມກັນຄຸນນະພາບແບັດເຕີຮີເກດA(Lithium Polyme.....