ອຸປະກອນສະໜອງໄຟ / Power Supplies

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
270,000.00KIP text_tax 270,000.00KIP

ພາວເວີແບັງຄຸນນະພາບສູງສຳລັບສາກອຸປະກອນໂທສະສັບສາກໄຟສອງເຄື່ອງພ້ອມກັນຄຸນນະພາບແບັດເຕີຮີເກດA(Lithium Polyme.....