ເຄື່ອງເຟີນີເຈີບ້ານ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
35,000.00KIP

ກະປຸກອອມສິນລາຍກະຕຸ່ນແບບຫນ້າຮັກບໍ່ຊໍ້າໃຜແຕກຕ່າງຈາກອອມສິນທົ່ວໄປໃນເວລາອອມເງີນແມ່ນສາມາດອອມໃສ່ໄດ້ເປັນຈຳຫນ.....

279,000.00KIP

ກົງເບັງຢາງສູບລົມ ສຳລັບຫຼີ້ນນຳ້ ຂະໜາດ 1.35m ສາມາດສູບລົມ ແລະ ປ່ອຍລົມອອກໄດ້ ເໝາສົມສຳລັບທ່ານທີ່ມັກໄປຫີ້ລ.....

200,000.00KIP

ຊຸດຜ້ານວມ7.5ຟຸດ +ຜ້າປູ 6 ຟຸດ ຜ້າປູ ຫນື່ງ ຜືນ ປອກຫມອນຫນຸນ ສອງໃບ ປອກຫມອນຂ້າງ ສອງ ໃບ ເນຶ້ອຜ້າຫນານຸ້ມ ຜ້.....

200,000.00KIP

ຂາຍມຸ້ງຂອງແທ້ຜ້າຫນາໄດ້ຄຸນນະພາບສິນຄ້າງາມຄືໃນຮູບສົມກັບລາຄາໃຊ້ໄດ້ໄລຍະຍາວສຸດຄຸ້ມເຫມາະສຳລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ .....

700,000.00KIP

ຂາຍລົດເຂັນສຳລັບຄ້າຂາຍເສດຖະກິດຄອບຄົວພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທີຂາຍສິ້ນຄ້າທົ່ວໄປເພີມຄວາມສະດວກສະບາຍໄປໄດ້ທຸກທີມີຫລາຍແ.....

750,000.00KIP

ຂາຍໂຕ໋ະຕັ່ງຄົບຊຸດງາມໆສຳລັບເອ້ບ້ານຫລືໄວ້ນັ່ງກິນເຂົ້າຫລືໃຊ້ໃນຮ້ານອາຫານທົ່ວໄປກໍຍິ່ງງາມສິນຄ້າດີມີຄຸນນະພາ.....

175,000.00KIP

ຊັ້ນວາງດອກໄມ້ງາມໆສິນຄ້າງາມຄືໃນຮູບ .....

350,000.00KIP

ຕັ່ງ ໂຊຟາຢາງ ສູບລົມ ຂະໜາດ 99Cm x 1,30m x 76Cm ສາມາດສູບລົມ ແລະ ປ່ອຍລົມອອກໄດ້ສະດວກ ຜີວພື້ນອ່ອນນຸ້ມດີ ນ.....

550,000.00KIP

ຕັ່ງນັ່ງກິນເຂົ້າສຳຫລັບເດັກນ້ອຍທີເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກຂອງທ່ານນັ່ງງ່າຍມີໂຕ໋ະສຳລັບວ່າງອາຫານຕິດກັ.....