ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກລົດ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
2,000,000.00KIP

ຂາຍອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພການຕິດຕັ້ງ GPS ສຳລັບລົດສ່ວນຕົວແລະລົດທຸກຊະນິດເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົດໃນເ.....

2,000,000.00KIP

ຂາຍຄັນຮົ່ມສຳລັບລົດໃຫຍ່ບັງແດດໃຫ້ກັບລົດຂອງທ່ານ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຈັດເກັບໄດ້ໄວ ບໍ່ຮອດ 1 ນາທີ ເປັນແບບລະບົບລີໂໝ.....

32,000.00KIP

Car 3USB Car Charger + LED ມີໄຟສາຍພ້ອມ ສາມາດສາກໂທລະສັບໄດ້ ສາມາດຕໍ່ ຫຼິນ MP3 ໄດ້ ຫ.....

32,000.00KIP

Car 2USB Car Charger + LED ມີໄຟສາຍພ້ອມ ສາມາດສາກໂທລະສັບໄດ້ ສາມາດຕໍ່ ຫຼິນ MP3 ໄດ້ ຫ.....

13,000.00KIP

1USB + 220v Car Charger ຫົວຊາສແບັດເຕີຣີໃນລົດ ທັງເປັນແບບ USB ແລະ ເປັນໄຟຟ້າ 220V ໃນເຄື່ອງດຽວ, .....

3,000.00KIP

1USB Car Chargerຫົວຊາສແບັດເຕີຣີໃນລົດ  ສິນຄ້າດີ ມີຄຸນນະພາບ ເກຼດດີ ໃຊ້ສຳລັບຊາສແບັດເຕີຣີໃນລ.....

25,000.00KIP

Car 3USB Car Charger ສາມາດສາກໂທລະສັບໄດ້ ສາມາດຕໍ່ ຫຼິນ MP3 ໄດ້ ຫົວຊາສແບັດເຕີຣີໃນລົດ&n.....

28,000.00KIP

4USB Car Chargerຫົວຊາສແບັດເຕີຣີໃນລົດ  ສິນຄ້າດີ ມີຄຸນນະພາບ ເກຼດດີ ໃຊ້ສຳລັບຊາສແບັດເຕີຣີໃນລ.....

23,000.00KIP

Car 3USB Car Charger ສາມາດສາກໂທລະສັບໄດ້ ສາມາດຕໍ່ ຫຼິນ MP3 ໄດ້ ຫົວຊາສແບັດເຕີຣີໃນລົດ&n.....