ອຸປະກອນໃຊ້ໃນບ້ານ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
60,000.00KIP

ກະແຈປ້ອງກັນຂະໂມຍການໃຊ້ເມື່ອມີການສຳຜັດກຸນແຈຈະມີສຽງດັງບີບໆ 3ຄັ້ງເບົາໆແຕ່ຫລັງ5ວິນາທີຖ້າຍັງໄຂສຽງຈະດັງແຮງ.....

200,000.00KIP

ຂາຍມຸ້ງຂອງແທ້ຜ້າຫນາໄດ້ຄຸນນະພາບສິນຄ້າງາມຄືໃນຮູບສົມກັບລາຄາໃຊ້ໄດ້ໄລຍະຍາວສຸດຄຸ້ມເຫມາະສຳລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ .....

50,000.00KIP

ຖົງໃສ່ກະເປົາກັນຂີ້ຝຸ່ນກັນເປື້ອນແບບງາມໆໃຊ້ໄດ້ຍາວນານຄຸ້ມຄ່າທີສຸດ .....

2,500,000.00KIP

ຂາຍເຄື່ອງຕີແປ້ງແລະເຄື່ອງມືເຮັດເຄັກ ເຄື່ອງຕີແປ້ງເຮັດຂະຫນົມປັງແລະເຄັກ 25ລິດ .....

160,000.00KIP

ຂາຍເຕັ້ນກາງນອນສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ1ປີຫາ6ປີກາງສະບາຍເຫມາະສຳລັບຄົນມີລູກນ້ອຍຄວນຊື້ໄວເພືອຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວ.....

260,000.00KIP

ເບາະນຸ້ມໆພົກພາງ່າຍສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ4ຫາ6ປີຂຶ້ນໄປ .....