ອຸປະກອນດ້ານສຸຂະພາບ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
690,000.00KIP

ຕູ້ອົບອາຍນໍ້າສະປາແບບພົກພາ ຫຼື ໃຊ້ໃນບ້ານ ລາຄາ 690,000 ກີບສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີສາມາດປັບອາຍນໍ້າຄ່ອຍ-ແຮງໄດ້ມີ.....

35,000.00KIP

ແນວຄວັດຫູມີແສງໄຟ ເຫມາະສຳຫລັບຄວັດຂີ້ຫູໃຫລູກນ້ອຍແລະທຸກເພດທຸກໄວ ບໍ່ເຈັບ ບໍ່ບາດແນ່ນອນ ມີໄຟສ່ອງຄວັດງ່າຍສະ.....

550,000.00KIP

ເຄືອງຮົມດັງສຳລັບເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫ່ຍອາກາດປຽນແປງເຮັດໃຫ້ເປັນຫວັດຕັນດັງຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກຖ້າທ່ານມີເຄືອງນີ້ໄວ້ເ.....

550,000.00KIP

ທ່ານພໍໃຈໃນຂະຫນາດນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານແລ້ວບໍ ມາເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງກັນເລີຍກັບຜະລິດຕະພັນເຄືອງປໍ້າ ເພີມຂະຫນາດ ໄຫຍ.....

550,000.00KIP

ຂາຍເຄື່ອງອົບອາຍນໍາຄຸນນະພາບດີແຕ່ລາຄາບໍແພງໃຊ້ສຳລັບອົບອາຍນໍ້າບຳລຸງຜົມ .....