ຜະລິດຕະພັນກາເຟ

text_list ລາຍການສິນຄ້າ: text_grid
ຮູບແບບການສະແດງ:
ສະແດງຈຳນວນ:
40,000.00KIP

ກາເຟ ໂລແອນຄຣາວ ສູດລົດປະລິມານນໍ້າຕານ 30% Coffee royal crown reduced sugar ກາເຟປຸງສໍາເຫຼັດຮູບຊະນິດຜົງ .....

40,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ຝຣັ່ງ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 40,000 kip 500g  ລາຄາ 90,000 kip 1kg&nb.....

55,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ຢີປຸ່ນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 55,000 kip 500g  ລາຄາ 120,000 kip 1kg.....

35,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ອີຕາລ່ຽນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 35,000 kip 500g  ລາຄາ 80,000 kip 1kg.....

30,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ອີນໂດຈີນ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 30,000 kip 500g  ລາຄາ 70,000 kip 1kg.....

40,000.00KIP

ກາເຟຂົ້ວ ເກົາຫຼີ ຂະໜາດ 200g  ລາຄາ 40,000 kip 500g  ລາຄາ 90,000 kip 1kg &.....

30,000.00KIP

ວີເຊຍ ຄໍລາເຈັນ ຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0002 ລາຄາ: 30,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື.....

35,000.00KIP

ວີເຊຍ ແບັກຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0006 ລາຄາ: 35,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື່ມກາເ.....

30,000.00KIP

ວີເຊຍ ໄຟເບີ້ ຄອບຟີ້ ອຍ. 74-2-10658-2-0001 ລາຄາ: 30,000 ກີບ / ກ່ອງ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການດື່ມ.....