ຄຼີມບໍາລຸງແລະຟື້ນຟູຜີວຕອນຄໍ່າ Skin Doctors Skinactive14™ Regenerating Night Cream 50ml

ອັບເດດຂໍ້ມູນ ວັນທີ: 0000-00-00 00:00:00

ID: 1116

ລຸ້ນ (Model): Skinactive14™ Night Cream 50ml

ມີສິນຄ້າ ມີສິນຄ້າ

975,000KIP
ຈຳນວນ:1 - 999999
(ຊື່ຮ້ານ ຊີມໍ),
ຈຳນວນ:

ຄຼີມບໍາລຸງແລະຟື້ນຟູຜີວຕອນຄໍ່າ Skin Doctors Skinactive14™ Regenerating Night Cream 50ml

ເໜືອກວ່າຄຼີມບໍາລຸງແລະຟື້ນຟູຜີວທົ່ວໄປ

Skinactive14™ Regenerating Night Cream ປະສານພະລັງແຫ່ງ ເວດຊ ສໍາອາງ 5 ຊະນິດ

ເພື່ອແກ້ບັນຫາຜີວທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ 14 ປະການ ແລະ ໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ຜີວຂອງທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນຜະລິດ

ຕະພັນດຽວ

- ຄໍາຖາມທີ່ພົບປະຈໍາ:

ຂ້ອຍຕ້ອງໃຊ້ຄຼີມຊະນິດອື່ນອີກບໍ່ ເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ Skinactive14™ Regenerating Night Cream?

ພຽງໃຊ້ Skinactive14™ Regenerating Night Cream ວັນລະຄັ້ງເພື່ອແກ້ບັນຫາຜີວທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ທົ່ວໄປຂອງທ່ານ ດ້ວຍສານ ເວດຊ ສໍາອາງ 5 ຊະນິດ ແລະ ສູດສ່ວນປະສົມສະເພາະ ທີ່ຈັດການ

ບັນຫາຜີວ 14 ປະການ ເຊິ່ງມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜີວຂອງທ່ານ Skinactive14™ Regenerating

Night Cream ຄືທຸກສິ່ງທີ່ຜີວຂອງທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ຜິວເບິ່ງໜຸ່ມຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸຂອງ

ທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາຜີວຂອງທ່ານອາດໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການ ການດູແລເປັນພິເສດຍິ່ງຂຶ້ນ

Skin Doctors™ ມີຜະລິດຕະພັນດູແລບັນຫາຜີວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ຮ່ວມ

ກັບ Skinactive14™ Regenerating Night Cream

- Skinactive14™ Regenerating Night Cream ແຕກຕ່າງຈາກ ມອຍເຈີໄຣເຊີ ອື່ນ

ແນວໃດ?

Skinactive14™ Regenerating Night Cream ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເໜືອກວ່າ ໄນຄຼີມ ທົ່ວໄປ

ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍບໍາລຸງຜີວຢ່າງດີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຮອງທາງການແພດ ວ່າສາມາດປ້ອງກັນ

ແລະ ສາມາດຈັດການບັນຫາຜີວທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ 14 ປະການ ຕັ້ງແຕ່ຮີ່ວຮອຍນ້ອຍຯ ຮອຍ

ຍານ ບັນຫາສີຜີວບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ ໄປຈົນເຖິງຜີວທີ່ຂາດຄວາມຢືດຍຸ່ນ

ແລະຮອຍດໍາກໍ່າ ຈາກແສງແດດ ບໍ່ມີຄຼີມຕົວອື່ນໃດປະສົມປະສານພະລັງແຫ່ງສານ ເວດຊ

ສໍາອາງ 5 ຊະນິດ ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມອ່ອນເຍົາໃຫ້ແກ່ຜີວຂອງທ່ານໃນຜະລິດຕະພັນນີ້ ແລະ

ພຽງໃຊ້ວັນລະໜຶ່ງຄັ້ງ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບປະສິດຕິພາບທັງໝົດນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ

- ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະໄດ້ຜົນລັບດີທີ່ສຸດ ?

Skinactive14™ Regenerating Night Cream ແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ຜີວຂອງທ່ານຕ້ອງການ

ໃນຍາມນອນຫຼັບ ເພື່ອຟື້ນຟູ ດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຜີວເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ 14 ປະການ

ພຽງໃຊ້ທຸກວັນກ່ອນນອນ ທ່ານຈະພົບເຫັນຜົນສໍາເຫຼັດແຫ່ງຜີວພາຍໃນ 28 ວັນ ເພື່ອຜີວພັນ

ທີ່ດີທີສຸດ ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Skinactive14™ Intensive Day Cream ເຊິ່ງໃຊ້ທາທຸກວັນ

ຕອນເຊົ້າ

- ສັງເກດເຫັນຜົນລັບໄດ້ໄວພຽງໃດ ?

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ຄຼີມຄັ້ງທໍາອິດ. ເພື່ອຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເບິ່ງ

ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ພຽງໃຊ້ Skinactive14™ Regenerating Night Cream ທຸກວັນ

ກ່ອນນອນເປັນເວລາ 28 ວັນ

- ວິທີໃຊ້:

ທາ Skinactive14™ Regenerating Night Cream ເທິງໃບໜ້າ ແລະ ລໍາຄໍໃນຕອນຄໍ່າ

ຫຼັງທໍາຄວາມສະອາດຜີວ

- ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

ກ່ອນການໃຊ້ຄຼີມ ທົດລອງທາຄຼີມເລັກນ້ອຍໃນບໍລິເວນຜີວທີ່ອ່ອນບາງຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ ໃຕ້ທ້ອງ

ແຂນ) ແລະ ລໍເບິ່ງຜົນ 24 ຊົ່ວໂມງ, ຢຸດໃຊ້ຄຼີມຫາກມີອາການແພ້ ຫຼື ອາການຄັນເກີດຂຶ້ນ

ຢ່າທາຄຼີມບໍລິເວນຮອບດວງຕາ ຮີມຝີປາກ ບໍລິເວນທີ່ມີຜີວໜັງອັກເສບ ຜີວໃໝ້ ຫຼື ມີບາດ

ແຜ; ສໍາລັບໃຊ້ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ

ເກັບໃນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 25 ອົງສາ

ລາຄາ: 3,900 ບາດ

+ ບວກຄ່ານໍາສົ່ງ: 5,000 ກີບ.

 

WhatsApp: 020 – 55528985, 22043449, 55855299

ສະແດງຄໍາເຫັນ

ໝາຍເຫດ: HTML ຍັງບໍທັນມີການແປ!

ຈັດອັນດັບ: ດີ

ພິມລະຫັດທີ່ສະແດງລົງໃນ: