ຂາຍເຄື່ອງປິດປາກຖົງສູນຍາກາດMagic seal

ອັບເດດຂໍ້ມູນ ວັນທີ: 2018-06-25 19:37:08

ID: 1787

ລຸ້ນ (Model): ຂາຍເຄື່ອງປິດປາກຖົງສູນຍາກາດMagic seal

ມີສິນຄ້າ ມີສິນຄ້າ

1,500,000KIP
ຈຳນວນ:1 - 999999
(ບໍລິສັດ ຊີມໍ ຈໍາກັດ), ເບີໂທ ຕິດຕໍ່: : 29293512
ຈຳນວນ:

ຂາຍເຄື່ອງປິດປາກຖົງສູນຍາກາດMagic seal ປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງ ຊວ່ຍຢືດອາຍຸຄວາມສົດໄຫມ່ໄຫ້ແກ່ອາຫານຄົງຄວາມສົດ.ສີ.ກີ່ນຄວາມກອບຂອງໜາກໄມ້.ເຂົ້າໝົມ.ເນື້ອສັດ...ເພາະມັນຈະບໍ່ຖືກລົບກວນຈາກສະພາບແວດລອ້ມຄວາມແຫ້ງຄວາມຊື້ນໃນອາກາດທີເປັນສາເຫດເຮັດໄຫ້ໝາກໄມ້ແຫ່ວແລະເນື້ອສັດແຫ້ງ ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສະອາດເພາະອາຫານຢູ່ໃນສະພາບປິດແມ້ແຕ່ອາກາດກໍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ຈື່ງປອດໄພຈາກສີງສົກກະປົກບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປປົນເປື້ອນໄດ້ ດີຕໍ່ການຮັກສາອາຫານໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອສັດທີແຊຊອ່ງແຂງເນື່ອງຈາກມັນຖືກປິດໄວ້ເປັນຢ່າງດີເນື້ອສັດຈື່ງບໍ່ແຫ້ງບໍ່ດຳຈາກການແຊແຂງ

ສະແດງຄໍາເຫັນ

ໝາຍເຫດ: HTML ຍັງບໍທັນມີການແປ!

ຈັດອັນດັບ: ດີ

ພິມລະຫັດທີ່ສະແດງລົງໃນ: